Programa

Fechas de Inscripción

Inicio de clases

Diario Adultos

Guate / Jutiapa / Cobán / Xela / Huehue / Reu

28 abr - 9 may

4 may

Sabatino Adultos

Guate / Cobán / Xela / Huehue / Reu

25 mar - 22 abr

8 abr

Jutiapa

25 mar - 13 abr

8 abr

Dominical Adultos

Guate / Jutiapa / Cobán / Xela / Huehue / Reu

3 abr - 13 may

2 abr

Diario Let’s start

Guate / Jutiapa / Cobán / Xela / Huehue / Reu

28 abr - 9 may

4 may

Sabatino Let's start

Guate / Jutiapa / Cobán / Xela / Huehue / Reu

25 mar - 13 abr

8 abr

Dominical Let’s start

Guate / Jutiapa / Cobán / Xela / Huehue / Reu

19 mar - 23 abr

2 abr